090 41 41, 090 63 73
Moneta: 031 699 776

NUMEROLOGIJA ASTRAL

ZGODOVINA NUMEROLOGIJE

Začetek numerologije sega več tisoč let v preteklost. Obstajajo zgodovinski zapisi iz katerih lahko sklepamo, da so se s števili in numerologijo ukvarjali že Babilonci, Egipčani, stari Kitajci, Grki in Rimljani. K razvoju sodobne numerologije je veliko prispeval Pitagora, ki je bil eden najbolj znanih filozofov svojega časa, ki se je ukvarjal z matematiko, filozofijo in glasbo. Ker je numerologijo postavil na novo raven, Pitagoro pogosto smatramo za očeta numerologije. Numerologija je v nekaterih religijah vera v mistično oziroma ezoterično povezavo med števili in objekti ali živimi bitji.
Pitagora nedvomno velja za očeta moderne numerologije. Iz njegove numerološke šole je izšla pitagorejska numerologija, ki je danes v svetu najbolj razširjena, v kateri posameznim črkam odgovarjajo števila po abecednem vrstnem redu: A=1, B=2 do 9 itd.
Drugi danes najbolj priljubljen sistem je kaldejska numerologija, ki naj bi imela korenine v stari Babiloniji. V njej ima vsaka črka odgovarjajočo številčno vrednost, vendar ne po vrstnem redu v abecedi, temveč glede na zvočne vibracije črk.

POMEN NUMEROLOGIJE

Znanje je skrito v številkah in numerologija je veda o številkah. Vsaka črka ima svojo številčno vrednost, ki zagotavlja povezano kozmično vibracijo. Vsota števil v vašem rojstnem datumu in vsota vrednosti, ki izhajajo iz črk v imenu, zagotovi medsebojna razmerja vibracij. Te številke nam povedo veliko o značaju, namenu v življenju, kaj nas motivira in katere talente lahko v življenju izrazimo. Modrost skrita v številih, nas lahko vodi in usmerja v vsakodnevnem življenju.
V zadnjih desetletjih se vedno pogosteje obujajo znanja in veščine starih ljudstev, ki so živela veliko pred Kristusovim rojstvom. Obstajajo določena pravila življenja, ki so stara kot sam planet, na katerem živimo. Ta spoznanja pa se kljub vsemu napredku, ki smo mu priča, ne spreminjajo in imajo svoje zakonitosti, kot jih ima tudi zemlja, na kateri vladajo določeni nespremenjeni naravni pojavi. Jutru sledi dan, ki se prevesi v večer, dokler ne nastopi noč. Staro pravilo, ki se z razvojem ni spremenilo. Vsi poznamo ta dejstva in se ravnamo v skladu z njimi. Podobno si določena obdobja sledijo v našem življenju. Tukaj se pokaže korist starodavnega znanja, kakršno je numerologija. Le-ta nas med drugim uči, kako si sledijo posamezna obdobja na naši življenjski poti. Kdaj se za nas začne “jutro”, ko smo polni energije in z lahkoto rešujemo težave ter se soočamo z novimi izzivi, kdaj je za nas “dan”, ko nam sije sonce sreče in nam korist prinaša čim večja aktivnost, in kdaj se začne obdobje "noči", ko je najbolj pametno, da se ne lotevamo nobenih novih projektov, ker se zapletemo v izgube in velike težave? Numerologija je pripomoček, ki nam pomaga pametneje izbirati v danih možnostih. Te možnosti oz. okoliščine so dejstva, na katera ne moremo vplivati. Numerologija nas že vnaprej posvari, da se nam ta dejstva bližajo, zato nismo nepripravljeni in se lažje soočimo tudi z neprijetnimi okoliščinami. Ko nas vremenoslovci posvarijo, da bodo nevihte in padavine, ostanemo doma ali se primerno oblečemo in vzamemo dežnik. Numerologija nam torej svetuje, katera izbira je za nas v danem trenutku najboljša.
Večina stvari, ki se nam dogajajo, je posledica naših izbir, ne neke usodne neizbežnosti. Pravzaprav je zelo malo dogodkov v našem življenju, ki so nam usodno določeni in s tem neizogibni. Nehru, veliki indijski politik in astrolog, je rekel: »Življenje je kot igra s kartami. Karte, ki jih imamo v roki, so nam usodno določene. Kako z njimi igramo je naša svobodna volja.«
Kaj nam je pravzaprav usodno določeno? Kraj in čas, ko se rodimo in s tem naš temperament, značajske lastnosti, talenti, okolje, ki nas oblikuje, ter genske lastnosti, ki nam jih podarijo starši ali stari starši, ter peščica dogodkov, ki se zgodijo ne glede na naše izbire.
Večinoma pa si svojo usodo pišemo sami: s svojimi sanjami in drznostjo, s svojimi strahovi, pa tudi z lenobo.
S pravilno razlago števil lahko bolje spoznamo sami sebe, druge in dogajanje v okolici. Lažje se lahko zavedamo pomena določenih dogodkov iz preteklosti, sedanjosti in predvsem bistveno lažje načrtujemo prihodnost ter si tako omogočimo bolj harmonično in srečno življenje.

Zakaj numerologija?

Vibracija števil v našem rojstnem dnevu nas spremlja vse življenje. Z interpretacijo teh števil pridemo do globljega razumevanja samega sebe, naših prednosti in pomanjkljivosti, vedenjskih vzorcev in talentov, svojih najglobljih potreb in želja. Vibracija našega rojstnega datuma je ključ, ki nam lahko odpre vrata do samospoznanja in izpolnjenega življenja.

Numerološki pomen datuma rojstva?

Iz števil, ki sestavljajo datum rojstva, dobimo števila, ki opisujejo našo življenjsko pot in nam povedo, kakšne situacije in izzivi nas na tej poti čakajo:

 • seštevek rojstnega datuma je število življenjske poti in označuje našo življenjsko lekcijo (to število je med datumskimi števili najbolj pomembno);
 • dan rojstva opisuje naš značaj, nadarjenosti in sposobnosti, mesec rojstva pa opisuje naš značaj, zlasti na začetku življenja;
 • seštevek dneva in meseca je vedenjsko število (bioritem), ki pove kako delujemo, četudi tako ne čustvujemo;
 • leto rojstva je le generacijsko število, ki ima določen vpliv na naše življenje.
 • Kaj so to univerzalna števila?

  Univerzalna števila veljajo za vse ljudi in jih prav tako upoštevamo pri razumevanju osebnih let in mesecev. Med njimi sta najbolj pomembna:

 • seštevek tekočega leta ali univerzalno leto;
 • seštevek tekočega meseca ali univerzalni mesec.
 • Kaj je numerološka analiza – numerološki profil?

  Za osnovno numerološko analizo so dovolj tri ključna števila: Življenjska pot, ki kaže naše poslanstvo, Samoizrazno število, ki je seštevek vseh črk našega rojstnega imena in priimka in razkriva naše talente in sposobnosti, darove in potenciale ter splošno življenjsko usmeritev in Motivacijsko število ali število duše, ki je seštevek vseh samoglasnikov v našem rojstnem imenu, kar v numerologiji kaže našo resnično motivacijo, ki močno vpliva na naše življenjske izbire, ki predstavlja čustveno silo za našimi dejanji. V napredni numerološki analizi preverimo tudi, koliko se ujemajo ključna števila v numerološkem profilu osebe. To nam pomaga uglasiti neskladne dele naše osebnosti.

  Numerološki pomen rojstnega imena?

  Izračun rojstnega imena opisuje nas kot osebo – našo osebnost, naše srčne želje in notranje vrednote.

  Kako izračunamo numerološka števila?

  Pri datumskih številih seštejemo posamezna števila in jih seštevamo dokler ne dobimo enomestnega števila. Pri imenskih številih pa vsaki črki pripišemo določeno število in ta števila seštejemo, nato pa seštevek seštevamo dokler ne dobimo enomestno število.

  NUMEROLOŠKO SVETOVANJE

  S pomočjo numerologije razlagamo simbolična znamenja, ki jih pripisujemo številom. Vsako število ima posebne lastnosti. Z njihovo razlago lažje razumemo dogajanja v posamezniku in njegovi okolici. Numerologija je zagotovo eno najboljših orodij za spoznavanje samega sebe. Z njeno pomočjo lažje razumemo spremembe in transformacije v našem življenju. Pomaga nam pri občutenju ter razumevanju ciklov našega življenja in določanju izzivov, ki nas čakajo. Pokaže pa nam tudi, kaj vse lahko dosežemo in prepozna naše lastnosti, darove, talente.... Z numerologijo lahko pogledamo v preteklost, razumemo sedanjost in lažje načrtujemo prihodnost. Izvajamo naslednje oblike numeroloških svetovanj:

  Numerološko svetovanje za posameznike

 • spoznajte sebe;
 • pomoč pri razumevanju sprememb in življenjskih ciklov;
 • spoznajte izzive, možnosti in priložnosti, ki vas čakajo ter cilje, ki jih lahko dosežete;
 • prepoznajte svoje sposobnosti, talente...
 • Numerološko svetovanje za pare

 • spoznajte drug drugega in medsebojno ujemanje;
 • pomoč pri razumevanju sprememb in življenjskih ciklov partnerskega odnosa;
 • spoznajte skupne izzive, možnosti in priložnosti, ki vas čakajo ter cilje, ki jih lahko dosežete;
 • pomoč pri iskanju rešitev, ko nastopi partnerska kriza;
 • Numerološko svetovanje glede otrok

 • spoznajte svoje otroke;
 • lažje razumite spremembe in življenjske cikle otrokovega življenja;
 • spoznajte izzive, možnosti in priložnosti, ki jih čakajo ter cilje, ki jih lahko dosežejo;
 • prepoznajte njihove sposobnosti, talente...
 • Numerološko svetovanje za podjetja in podjetnike

 • pomoč pri iskanju najprimernejše dejavnosti, naziva in lokacije za poslovanje;
 • pomoč pri iskanju najprimernejše poti za izhod iz krize;
 • spoznajte izzive, možnosti in priložnosti, ki podjetje čakajo ter cilje, ki jih podjetje lahko doseže;
 • prepoznajte prednosti, slabosti in izzive, še preden se z njimi soočite...
 • Numerološko svetovanje glede zaposlenih

 • spoznajte svoje zaposlene;
 • prepoznajte njihove sposobnosti, talente, prednosti in slabosti;
 • pomoč pri iskanju rešitev glede tega kako zaposlene čim bolje vključiti v delovni proces ter kako jih najbolje usmeriti, da bodo dosegli maksimalne učinke;
 • pomoč pri sestavljanju tima in iskanju primernih kandidatov za zaposlitev;